Restaurant

Zoover komt met ‘restaurantmodule’

De grootste en bekendste review-website Zoover gaat zich binnenkort uitbreiden met recensies van restaurants in binnen- en buitenland. Reizigers kunnen danaast het lezen van recensies van accommodaties en het verkrijgen van weerinformatie ook restaurants en hotels zoeken en boeken. Directeur Stephan Bosman zegt: “We stappen in de restauranthandel”.

Uitbreiding van de review website

De toevoeging van deze ‘ restaurantmodule’ maakt deel uit van de mobiel strategie. In de komende weken brengt Zoover namelijk een applicatie voor de iPhone uit. Een technisch team legt momenteel de fundamenten voor deze ‘restaurantmodule’.

Eind vorige week verscheen de nieuwe iPad-applicatie van Zoover. De iPad-app richt zich op de groep recreanten die zich thuis nog oriënteren op een uitje in Nederland. “De uitgave is bedoeld om reizigers inspiratie te bieden. De app bevat fotografie en exclusieve beschrijvingen van 120 activiteiten in Nederland” zegt Bosman. De Zoover-app kan gezien worden als een digitale reisgids voor Nederland

De iPhone-app daarentegen richt zich op mensen die al op hun reisbestemmingen zijn. Met deze App kunnen reizigers dus recensies van accommodaties lezen, weerinformatie zien en restaurants en hotels zoeken en boeken.

Met de combinatie van apps voor telefoons, tablets en websites gaat Zoover een stapje verder. Op deze manier hopen ze de  toekomstige reizigers te bedienen vanaf de oriëntatiefase tot het moment van thuiskomen, waarbij ze een beoordeling van hun ervaringen kunnen schrijven.


Geplaatst

in

door